School Notice

2077-01-15

 

आदरणीय अभिभाबक ज्यु,                                                            बिषय: गृहकार्य सम्बन्धमा ।                                            प्रस्तुत बिषयमा बिधालयकाे website मा १-२ दिनकाे फरकमा सबै कक्षाकाे गृहकार्य राखिने छ।Home work download/Readmore गरि गृहकार्य गराइदिनु हुन सबिनय अनुराेध गर्दछु ।